RoboRAVE Nedir?

Öğrencilere ve öğretmenlere çeşitli görevleri gerçekleştirecek robotları nasıl tasarlayacaklarını, inşa edeceklerini, programlayacaklarını ve test edeceklerini öğreten bir Robotik programı.

Tasarımlarını bir veya daha fazla etkinlikte test etmek için 8 yaşından yetişkinlere kadar olan çocuk takımları için

Uluslararası Robotik Yarışması.

Sloganımız: " Bugünün Oyunu, Yarının Kazancı. "

Üç hedefimiz: Öğrenirken eğlenmek, Paylaşmak, Takım çalışması

RoboRAVE'in Tarihçesi

Flag Face 2001'de, ilk New Mexico RoboRAVE'de yarışmak için yirmi beş lise öğrencisi ve üç öğretmen bir araya geldi.

Santa Fe Indian School'da uzun süre öğretmenlik yapan ve ilk yıldan beri bizimle birlikte olan Smokey Trujillo, R.A.V.E.- Robots Are Very Educational (Robotlar çok eğiticidir) kısaltmasını icat etti.

2002 yılında yarışma, eski bir matematik ve fizik öğretmeni ve yarışmanın üç kurucusundan biri olan Russ Fisher-Ives tarafından kurulan ve kar amacı gütmeyen, Inquiry Facilitators Inc.’in programı oldu. IF, Inc., 2007'den bu yana New Mexico'nun her köşesindeki öğrenci ve öğretmenlere üç yüzün üzerinde robotik atölye çalışması sağladı.

Academic Athletes Diğer ülkelerden gelen takımlar ( Alejandro Martinez ve Juarez’den Evangelina Sanchez liderliğinde Meksika) 2004'te yarışmaya başladı ve kısa bir süre sonra isim, NM RoboRAVE'den RoboRAVE International'a değişti. RoboRAVE International tanındıkça, başka ülkelerden de yarışma düzenlemek için talepler geldi. İlk RoboRAVE Çek Cumhuriyeti 2012'de yapıldı; RoboRAVE Kolombiya Ekim 2013'te, ve RoboRAVE Çin ve RoboRAVE Meksika, sırasıyla Şubat ve Haziran 2014'te yapıldı. Sonrasında da RoboRAVE Latin Amerika (Kolombiya), RoboRAVE Nijerya, RoboRAVE Asya, RoboRAVE Guadalajara, RoboRAVE Kanada, RoboRAVE Iberya, RoboRAVE Hindistan ve RoboRAVE Almanya!

Capitan Kids 2012 yılında "Büyük Çocuklar" (yani liseden büyük herkes) için yeni bir bölüm açıldı. Her yıl, tanıtımdan ileri seviyeye kadar değişen robot yarışmaları düzenliyoruz, böylece her yaş ve her seviye için fırsat sunmuş oluyoruz.

RoboRAVE International, halen New Mexico'daki en büyük K-16 robotik yarışması. Mayıs 2015'te, Albuquerque, diger adıyla Roboquerque’de her yıl düzenlenen yarışmaya, Büyük Çocuklar ve 9 ülkeden gelen çocuklarla birlikte, yetmişin üzerinde New Mexico okulundan 1500’den fazla ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencisi katıldı.

2014 yılında, IF Inc., yetişkinlerin takım çalışması içinde robotik hakkında bilgi edinmesi, robot yarışmaları için programlama, bütün bir günü etkinlikte geçirerek ilk elden bilgi edinmek ve evde robotiği uygulamak için plan geliştirmeleri amacıyla, Intel tarafından finanse edilen, ilk Robot Akademisini düzenledi.

RoboRAVE International, 2015'te Cuma ve Cumartesi günleri takımlar için sayı kaydetmeye başladı. Takım sayısını arttırdıkça, takımlara oynamaları için daha fazla zaman vermek üzere değişiklik yapıp, 2016, 2017 ve sonrasında da aynı şekilde devam ettik.

2001

First New Mexico RoboRAVE'de yarışmak için yirmi beş lise öğrencisi ve üç öğretmen bir araya geldi.

2002

Yarışma, eski bir matematik ve fizik öğretmeni ve yarışmanın üç kurucusundan biri olan Russ Fisher-Ives tarafından kurulan ve kar amacı gütmeyen, Inquiry Facilitators Inc.’in programı oldu.

2004

Meksika, New Mexico RoboRAVE'e katılınca ilk uluslararası etkinlik oldu.

2007

New Mexico’nun her köşesinde öğrenciler ve öğretmenler için üç yüzün üzerinde robotik atölye çalışması sağlandı.

2008

“RoboRAVE International” olarak isim değişti,

2012

İlk RoboRAVE Çek Cumhuriyeti
"Büyük Çocuklar" Bölümünü başlattı

2013

İlk RoboRAVE Kolombiya

2014

İlk RoboRAVE Çin İlk RoboRAVE Meksika
Intel tarafından finanse edilen ilk "Robot Akademisi"

2015

İlk İki Günlük Skorlama Etkinliği
New Mexico'nun En Büyük Robotik Yarışması Oldu

2016

İlk RoboRAVE Kaliforniya İlk RoboRAVE Almanya

2017

İlk RoboRAVE ABD
Kolombiya'daki New Mexico dışında düzenlenen ilk "RoboRAVE International"

İELEV HAKKINDA:

İELEV Maker Faire Nedir?

İELEV Maker Faire,

İELEV Maker Faire öğrenmekten ve paylaşmaktan keyif alan meraklı öğrencilerin, kısacası geleceğinbilim insanlarının bir araya getirilerek projelerinin sergilenebilmesi için bir sahne görevi üstlenmektedir.

Etkinliğin amacı, “maker”ların yaptıkları ürün ve projeleri paylaşmaları, farklı atölye çalışmaları ile bildiklerini birbirlerine aktarmaları, inovatif örneklerle girişimcilik hareketine destek olmalarıdır.

ORGANİZASYON

İELEV Maker Faire, maker hareketini yaygınlaştırmak, üretimi desteklemek ve yapma/üretme eğilimini kutlamak ve başarılı çalışmaları paylaşmak için İstanbul Erkek Liseliler Vakfı Okullarının maker kulüpleri öğrencileri ve öğretmenleri tarafından düzenlenen kendin yap kültürünün kutlandğı ulusal bir festivaldir.

İELEV ve İELEV Okulları Hakkında:

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, İstanbul Erkek Lisesi’nde okumuş, öğretmenlik veya yöneticilik yapmış ve Sarı Siyahlı camiaya toplumsal veya sportif alanlarda katkıda bulunmuş kişiler tarafından20 Aralık 1982’de kurulmuş olan, ülkemize eğitim alanında katkı sağlamayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur.

İELEV Eğitim Kurumlarında; eğitimde başarı geleneğini sürdürmenin yanı sıra, vefa, dayanışma anlayışı gelişmiş, adalet kavramını benimsemiş, mücadele ruhuna sahip, sorumluluk bilinci yüksek,cesur ve çalışkan, özgür ve analitik düşünürken ekip çalışmasına inanan, insana ve çevreye saygılı,evrensel değerlere sahip, demokratik ve laik dünya vatandaşı bireyler yetiştirmek vazgeçilmez hedeflerdir.

İELEV Özel Lisesi’nde Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat (GIB) Diploma Programı uygulanmaktadır. Mart 2017’de GIB akreditasyonunu Türkiye’de alan ilk okul olmuştur. Ayrıca İstanbul’da bulunan üçüncü DAS okuludur. İELEV Özel Lisesi, Almanca, İngilizce ve Türkçe eğitim vermektedir.