MIND KONTROL:


Hedef : Yarışmacılar, topluma ait bir probleme çözüm getirmek amacıyla, zihin kontrolü ile nesne ya da nesnelerin kontrolünü sağlayacak.


Kimler Oynayabilir
HS (Lise), UP (Üniversite)

Gereksinimler :

• Yapılan robotik tasarımın maliyeti 1000$’ı geçmeyecek.
• Katılımcılar kendi materyallerini getirmek zorundadırlar.
• Yarışmacılara masa ve 2 sandalye sağlanacak.

Genel Oyun Kuralları :

• Takımlar 2-4 kişiden oluşabilir.
• Takımlar jüri değerlendirmesi ile puanlanacaktır.
• Yarışmacılar istedikleri materyali kullanmakta serbesttirler.
• Yarışmacılar projelerini çalışır halde jüriye sunmak zorundadırlar.